מחשוב לעסקים בתאגידי המים – בשירות הרשויות המקומיות

יום שלישי, 18 מאי 2010 / פורסם בקטגורית מחשוב לעסקים

מבוא

הרגולטור קבע שהחל מ 1-1-2010 התנהלות צריכת וגביית המים בישראל תנוהל באמצעות חוקה חדשה וחברה נפרדת – תאגיד מים .

כל רשות מקומית תהיה קשורה לחברה שהיא תאגיד מים ואליה ירוכזו תשלומי המים של תושבי אותה רשות .

העירייה הופכת לגורם המנהל את שירותי הגבייה וצינור להעברת תשלומי התושבים על בסיס תשלום דו -חודשי לפי חוקי צריכת מים חדשים – לתאגיד המים .

לפיכך מעתה תשלומי הארנונה והמים מופרדים לשני גורמים נפרדים לחלוטין :

עירייה – ניהול הגבייה וכספי הארנונה.

תאגיד מים עירוני – ניהול כספי המים, בסיוע שירותי גביה עירוניים.

את המהפכה הזאת צריך למחשב, לתפעל, לנטר ולהתאים לחוקים החדשים !

תאגיד מים

חברה חדשה שהוקמה למטרת יישום חוקים עסקיים המבוססים על הרגולציה . 

מערכת המידע הארגונית בתאגיד המים אמורה לתמוך ב:

 • ניהול ותחזוקת תשתיות לקוח /צרכני המים בעיר: פרטים אישיים, כתובת, מספר נפשות בדירה, פרטי חיוב /זיכוי ועוד . 
 • ניהול ותחזוקת תשתיות הנכסים הפרטיים /ציבוריים/עסקים בעיר, מידע על בנין, דירות למגורים, כמה דירות יש בכל בנין, מבני תעשיה, עסקים, מדי המים בכל אחד מהנכסים. 
 • הצלבת המידע לקוח-נכס/ים למטרת זיהוי חוק הגביה הפועל על כל לקוח לפי נכסיו, איסוף מידע בדבר צריכת מים דו-חודשי על פני 6 תקופות בשנה (במונחי קוב / עלות / לפי תעריפים המתבססים על הרגולציה והחוקים החדשים).
 • תחשיב צריכה דו חודשי (billing ) לכל לקוח המבוסס על הנכסים הקשורים אליו .
 • ניהול שירותי גביה מהצרכנים באמצעות : מוקדי שירות עירוניים, מוקדי שירות טלפונים, שוברים/חשבוניות הנשלחים בדואר-במייל .
 • ניהול הגבייה בפועל באמצעות: בנק הדואר, כרטיסי אשראי, הוראות קבע (בנקאיים/אשראי).
 • ריכוז התקבולים במערכת הנה"ח /כספים לקבלת מאזנים שנתיים להצגת רווחיות חברת תאגיד המים .

איך יבוצע המחשוב לתאגיד מים

קימות ארבע אפשרויות מרכזיות למחשוב התהליכים שהוצגו לעיל :

 1. אפיון / רכישה / יישום והתאמה של מערכות ייעודיות לניהול תהליכים של תאגידי מים, בתנאי שמערכות אלה ניתן להתאימן לפחות ב 80% "מתוך הקופסא" ע"י קסטומיזציה בלבד.
 2. אפיון /רכישה / יישום והתאמה של מערכת ERP   בראייה כלל ארגונית לוגיסטית/פיננסית המכילה מודולים :
  • ניהול קשרי לקוחות (לניהול הלקוחות והשירות).
  •  ניהול משאבי הארגון הכולל ניהול נכסים, ניהול ותחזוקת מדי המים המותקנים בנכסים.
  •  BILLING ותהליכי תשלומים גביה המותאמים לתהליכי תאגיד מים  ,כספים, הנה"ח ותקציב.
  • פורטל אינטרנטי המאפשר תשלומים / גביה ומתן שירות באינטרנט.
 3. במידה ותאגיד המים הוא חברה ותיקה שלה מערכת ארגונית מרכזית,קיימת אפשרות הוספת מודולים למערכת המידע על מנת להשלים את התהליכים הנדרשים (לדוגמא : הוספת מודול billing  במקום להשתמש בממשק חיצוני , הוספת פורטל לקוחות המאפשר תהליכי גביה ושירות אינטרנטיים ) / לעיתים המודולים האלה קיימים במערכת אך לא נרכשו או לא מומשו, וזו ההזדמנות להרחיב יכולת מערכת קיימת.
 4. פיתוח מערכת ייעודית זמנית המבוססת על התהליכים העסקיים שהוצגו, בשילוב  בניית ממשקים דו -כיווניים למול מערכות הרשות העירונית המקומי (עירייה ), שלהן יש מערכות המתחזקות את תשתית הלקוחות והנכסים (בגין נוהלי גביית תשלומי ארנונה ומים עד 1.1.2010).

  פיתוח מערכת זה עשוי להיות פתרון ביניים על מנת שלא לעכב את תהליכי גביית המים לפי הנוהלים החדשים, עד אשר תבחר מערכת ארגונית המרכזית שתשרת את תאגיד המים באופן קבוע .

  מאחלת בהצלחה לרשויות המקומיות , לחברות תאגידי המים ולנו הצרכנים למימוש קל ונוח ואכיפת חוקי המים החדשים .

תגובות
למעלה דילוג לתוכן