Business Computing water corporations

הרגולטור קבע שהחל מ 1-1-2010התנהלות צריכת וגביית המים בישראל תנוהל באמצעות חוקה חדשה וחברה נפרדת שנקראת תאגיד מים .
את המהפכה הזאת צריך למחשב, לתפעל, לנטר ולהתאים לחוקים החדשים!
הפוסט נכתב תוך התבססות על ניסיון שנצבר בתאגיד מים מי אביבים שהיה חלוץ במחשוב התהליך.

כמה עולה לעסק לקוח כועס

הערך של לקוחות מרוצים לעומת הנזק העסקי שגורמים לקוחות כועסים ולא מרוצים.
מדד המסייע בזיהוי לקוחות לא מרוצים /מרוצים /ניטראליים ודרכים ישירות
איך לצמצם את הנזק של לקוחות כועסים, תוך מתן פתרון ותשובה הולמת ומדויקת
לכאב של הלקוח הזועם.

כש ERP פוגש MES

יום שלישי, 04 מאי 2010
MES-ERP קישור בין מערכות מידע לניהול ריצפת המכונות ריצפת הייצור ומשאבי הארגון

השתתפתי בכנס מחשוב בתעשייה הדור הבא שנתן זרקור על פתרונות מחשוב ארגוני לארגון יצרני.
פתרונות המחשוב שהוצגו בכנס יועדו לארגונים יצרניים מגודל SMB ( בין 50-1000 משתמשים ) ארגונים ,שטרם מחשבו או מעוניינים לחדש ולשדרג את מערכות המידע הארגוניות בתחומי : ניהול משאבי ארגון, ניהול רצפת יצור ,תוך שילוב אפשרי של ניהול תצורה, חומרה ותיעוד כמאגר מרכזי לתיעוד לשינויים / ומסמכים.
פתרון ה MES שהוצג : מערכת plant manager suite – PLMS – מבית פיסגה מערכות פתרון ה ERP שהוצג הוא MS-AX 2009 מבית מיקרוסופט

מבקשת לשתף אתכם במידע חשוב ועדכני שלקחתי מהכנס המרתק הזה, וזאת על מנת לחדד את חשיבות תהליך אפיון, בחינת היכולות ובחירת מערכת ארגונית ליישום ללקוח פוטנציאל .

מתוייג תחת: , , , ,
למעלה